Vedoucí údržby

 

Popis pracovního místa


Kvalifikační předpoklady:

Vzdělání: Středoškolské nebo vysokoškolské odpovídajícího zaměření  

Praxe: 5 let v oboru      

Jazykové znalosti: Německý nebo anglický jazyk aktivně         

Znalost PC: Běžná uživatelská praxe    

Ostatní znalosti a dovednosti: Řízení kolektivu, týmová práce, rozhodovací schopnosti, samostatnost, spolehlivost 


 Pracovní náplň:                                   

 

 • Při výkonu své profese je povinen řídit se platnou dokumentací 1. a 2. stupně jakož i ostatními relevantními podnikovými předpisy
 • Na svém oddělení zodpovídá za dodržování bezpečnosti práce, ochrany zdraví pracovníků a životního prostředí
 • Zodpovídá za to, že všichni pracovníci oddělení mají pro výkon práce odpovídající schopnosti a kvalifikaci
 • Provádí 1x ročně hodnocení přímých podřízených a seznamovat je s výsledkem
 • Udržuje přidělené prostory a zařízení v čistém a provozuschopném stavu
 • Zodpovídá za kvalitu a včasnost oprav prováděných na strojích a zařízení 
 • Předkládá podklady pro objednávání externích oprav budov, strojů a zařízení 
 • Koordinuje externí opravy včetně předávacích protokolů 
 • Vypracovává plán a provádí preventivní prohlídky strojů a zařízení 
 • Vede evidenci oprav na strojích 
 • Sleduje změny obecně právních předpisů a přezkoumává dopady změn pro svůj úsek