Politika otevřených dveří a Horká linka

 

Úspěch firmy spočívá mimo jiné v dobré a otevřené komunikaci mezi zaměstnanci a managementem. Taková otevřená komunikace zlepšuje pracovní klima, spokojenost a motivaci zaměstnanců a celkově dělá podnik výkonnějším.

Proto se Magna Cartech aktivně snaží využívat politiky otevřených dveří. Chceme tím zajistit, aby zaměstnanci podniku mohli otevřeně hovořit s nadřízenými o žádostech, problémech, starostech nebo návrzích.

 


 

Má-li pracovník záležitost, kterou nevyřešil proces otevřených dveří má možnost zavolat tzv. Horkou linku. Horkou linku obsluhují pracovníci centrálního personálního oddělení Magny. Tito pracovníci Horké linky pomohou pracovníkům důvěrně řešit jejich záležitosti a problémy. Pracovníci Horké linky zaručují naprostou důvěrnost a anonymitu.

 


 

Magna International provádí ve všech svých závodech v pravidelných intervalech průzkum mínění zaměstnanců. V Magně Cartech se průzkum mínění pracovníků provádí každý rok a výsledkům této ankety je věnována velká pozornost.

 


Doporučení stránek >