Učni a praktická výuka

 

Magna Cartech spolupracuje s několika středními odbornými učilišti a středními průmyslovými školami v regionu jižních Čech. Učni a studenti těchto škol mají možnost po dohodě s personálním oddělením absolvovat v Magně Cartech exkurze, které jim přiblíží výrobu a výrobní podmínky naší firmy.

Dále umožňujeme učňům a studentům vybraných oborů absolvování praktické výuky v naší firmě, především na následujících pracovištích:

  • nástrojárna

  • údržba lisovny

  • údržba svařovny

  • lisovna

  • svařovna

Je samozřejmě možné absolvovat praktickou výuku i v THP oblasti.

Spolupráce se středními školami a učilišti má za cíl dát studentům a učňům možnost nahlédnout do praktického světa výroby a také má zajistit naší firmě kvalifikovanou pracovní sílu do budoucna.

Vybraní studenti mají možnost pobírat i podnikové stipendium. Pro více informací se obraťte prosím na personální oddělení.

V případě Vašeho zájmu se obracejte na personální oddělení Magny Cartech.

 


Doporučení stránek >