Zaměstnanecká charta

 
  ZAMĚSTNANECKÁ CHARTA MAGNY

 

Magna prosazuje firemní filozofii, která je založena na spravedlnosti a vědomí odpovědnosti za zaměstnance. Tato firemní filozofie je součástí Magna Fair Enterprise kultury, v níž jsou zaměstnanci společně s vedením zodpovědni za úspěch podniku. 

   Obsahuje následující zásady:

  JISTOTA ZAMĚSTNÁNÍ  

Vyrobit lepší produkt za lepší cenu je nejúspěšnější cestou k zachování pracovního místa. Magna se zavazuje, že bude s Vámi spolupracovat na zajištění Vašeho zaměstnání.

Pro Vaši podporu Vám Magna nabízí následující programy:

· poradenství pro další profesní vývoj 

  · školení a další vzdělávání

· programy na podporu zaměstnanců 

BEZPEČNÉ PRACOVIŠTĚ 

Pro Magnu je bezpečnost na pracovišti obzvláště důležitá. Magna proto usiluje o to, aby Vám nabídla bezpečné a zdravé pracovní prostředí. 

ČESTNÉ JEDNÁNÍ 

Magna nabízí rovné pracovní příležitosti odpovídající dovednostem a výkonu jednotlivce bez jakékoliv diskriminace nebo nadržování.  

TRŽNÍ MZDY, PLATY A POŽITKY 

Magna Vám poskytuje informace umožňující porovnat Vaši celkovou odměnu, platy a mzdy včetně požitků, jak s úrovní odměny zaměstnanců u konkurenčních firem, stejně tak s výdělky zaměstnanců u ostatních firem v blízkém okolí. Zjistí-li se, že Vaše celková odměna není srovnatelná, měla by být upravena. 

PODÍL ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI 

Magna má za to, že každý zaměstnanec by se měl podílet na hospodářském úspěchu podniku. 

KOMUNIKACE A INFORMACE 

Pravidelné měsíční schůzky vedení se zaměstnanci a tištěné informační materiály Magny Vám umožní dozvídat se nové informace o své společnosti a o vývoji v automobilovém průmyslu. 

HORKÁ LINKA 

Máte problém? Domníváte se, že výše uvedené principy nebyly dodrženy? Volejte Horkou linku nebo použijte adresované obálky. Nemusíte přitom uvádět své jméno. Pokud tak učiníte, je zaručena absolutní důvěrnost. Váš hovor přijme poradce Horké linky. Horká linka je zavázána prošetřit veškeré Vaše otázky a stížnosti a informovat globální personální oddělení o výsledku. 

Číslo Vaší Horké linky:  800 116 910

PORADNÍ ORGÁN PRO VZTAHY SE ZAMĚSTNANCI 

Poradní orgán pro vztahy se zaměstnanci je tvořen skupinou uznávaných a důvěryhodných osob, které se osvědčily v humanitárních a sociálních záležitostech. Tento orgán bude dohlížet, radit a zajišťovat, aby Magna vystupovala a jednala v duchu Zaměstnanecké Charty a Podnikové ústavy Magny.


Doporučení stránek >