Odpovědnost k prostředí

 

Enviromentální politika

Zvýšená pozornost věnovaná ochraně životního prostředí je nedílnou součástí aktivit společnosti Magna Cartech spol. s.r.o. České Velenice Vyhlášením environmentální politiky se společnost hlásí k těmto trvale platným zásadám:

1. Společnost se zavazuje:

a) vyhovět platné legislativě a dalším oprávněným požadavkům v oblasti životního prostředí
b) k procesu neustálého zlepšování chování k životnímu prostředí, které bude pravidelně hodnoceno environmentálním profilem společnosti
c) k naplňování principu trvale udržitelného rozvoje

2. Společnost bude aktivně přistupovat k ochraně životního prostředí pravidelným hodnocením měřítek a environmentálních vlivů, které vyplývají z podnikatelských aktivit

3. Při investicích do rozvoje výrobních procesů bude společnost uplatňovat ekonomické technologie s minimálním vlivem na životní prostředí

4. Nově instalované výrobní jednotky a zařízení budou schopny vyhovět platným i očekávaným normám platným v oblasti ochrany životního prostředí

5. Snižováním spotřeby energií sníží spotřebu neobnovitelných zdrojů a dopady na životní prostředí

6. Snižováním produkce odpadů a prosazováním jejich využití zmenšovat dopady na životní prostředí a spotřebu neobnovitelných zdrojů

7. Trvalým rozvíjením environmentálního povědomí všech zaměstnanců a řízením jejich činnosti bude společnost předcházet vzniku rizika negativního ovlivnění životního prostředí a zdraví zaměstnanců

8. Společnost bude aktivně působit na dodavatele, aby v rámci dodávaných služeb a výrobků upřednostňovali technologie šetrné k životnímu prostředí

9. Ve spolupráci s regionálními úřady a zájmovými skupinami respektovat státní a regionální environmentální politiku

10. Vedením otevřeného dialogu se zájmovými skupinami a poskytnutí informací k přijatým cílům a výsledkům realizace environmentálních programů


Doporučení stránek >