Personální strategie Magny

 
Magna Cartech
 

Magna začala po svém založení velmi rychle expandovat a rozšiřovat své pole působnosti a počet závodů. Tím také rychle rostl počet pracovníků společnosti. Frank Stronach, zakladatel společnosti, dospěl k závěru, že je zapotřebí stanovit podnikové principy, které zaručí zaměstnancům slušné jednání, a které pomohou utvářet kvalitní pracovní prostředí.

Tyto principy jsou od roku 1988 pevně zakotveny v Zaměstnanecké Chartě, která má celosvětovou působnost. Zaměstnanecká Charta v Magně představuje základní pilíř pro slušné jednání s pracovníky.

 

 

 

 

Podniková ústava Magny  

Podniková ústava Magny veřejně deklaruje a definuje práva našich zaměstnanců, investorů a managementu podílet se na zisku a růstu firmy. Tímto zaručuje rovnováhu mezi zaměstnanci, investory a managementem umožňující udržet podnikatelské prostředí povzbuzující výkonnost firmy.

Zaměstnanecká Charta Magny  

Magna prosazuje firemní filozofii, která je založena na spravedlnosti a vědomí odpovědnosti za zaměstnance.

Tato firemní filozofie je součástí Magna Fair Enterprise kultury, v níž jsou zaměstnanci společně s vedením zodpovědni za úspěch podniku.


Doporučení stránek >